top of page

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

t:mi Muotoilutoimisto Ehee / Meeri Särkkä
Y-tunnus: 2591601-5
S-posti: hello@meerisarkka.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Särkkä markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi: ilmoitus sähköpotiin kuten tietoja pyydettäessä on ilmoitettu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Asiakkaan nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot

  • Tilausten tiedot ja yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään rekisterissä olevia tietoja kenellekään ulkopuolisille.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai viimeistään asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää ainoastaan Meeri Särkkä ja henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

bottom of page